Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, Sixth Edition

(Principles of Geriatric Medicine & Gerontology)

March 9, 2009

Publisher: McGraw-Hill Professional

کتاب Hazzard یکی از کتاب های معروف در زمینه سالمندی می باشد. این کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود از سرور1

دانلود از سرور2